top of page

Selskapets viktigste verdidrivere

  • Sentral del av programfunksjon om-bord fly er patentert. 

  • Sky-løsning/dataserver består også av proprietære prosesser for kvalitetssikring.

  • Delingen av proprietære funksjoner mellom fly og dataserver gjør det vanskelig å kopiere eller stjele teknologien.

bottom of page