top of page

Selskapets viktigste verdidrivere

DATA ACCUMULATION

  • Oppbygging av en kunnskapsdatabase (Big Data) som registrerer alle landinger i flynettverket sammen med en rekke informasjonselementer knyttet til hver landing.

  • Databasen gjør det mulig å utvikle andre og fremtidige informasjonstjenester til luftfartsindustrien.

bottom of page