Vår visjon er å bidra til   effektivitet og sørge for           at å reise med fly er trygt

  Dette gjør vi ved å tilby flyselskaper operativ informasjon              

  som er nøyaktig, hyppige og oppdatert

PÅ TROSS AV DAGENS SITUASJON

Sikkerhet og effektivitet er ikke gått ut på dato, men er ,- og vil fortsatt være viktig for alle flyselskap.

Luftfarten er viktig for verdensøkonomien, som den også være når verden igjen skal komme seg økonomisk etter den pågående krisen. Eksperter innen luftfart synes å være enige om at man vil se en gradvis retur av trafikk, og nå et nivå som før krisen mot slutten av 2021 begynnelsen av 2022.   

For oss gir dette likevel et stort nok trafikkgrunnlag for virksomhet og vekstplaner de neste 3-4 år.    

PILOTER MÅ ALLTID TA HENSYN TIL VÆRET 

Fly som kjører utenfor rullebanen ved avgang og landing, også kalt «runway excursions», representerer den mest frekvente ulykke- og hendelseskategori på verdensbasis, ca. 30 prosent. Værets innvirkning på rullebanen er som regel en fundamental årsaksfaktor ved disse ulykkene.

  

Kjensgjerningen er at selv i dag er nøyaktig informasjon om rullebaners tilstand, friksjon, et gjennomgående problem for luftfarten.  Dette gjelder særskilt ved værendringer, og har derfor stor betydning for sikkerheten ved avgang og landing.  Problemet er ikke kun knyttet vinter, men gjelder også regnvåte rullebaner. 

VI HAR EN ETTERSPURT LØSNING

På basis av at benyttede metoder ikke gir god nok informasjon, har luftfarten vært på søken etter bedre løsninger. Dette er understreket i en rekke flyhavarirapporter. Den amerikanske flyhavari-kommisjonen har spesifikt anbefalt å finne løsninger som kan ta i bruk fly.

Kongsberg Aeroanutical har patentert programvare og utviklet en løsning som benytter flyet selv som måleinstrument til å bestemme rullebanefriksjonen. Teknologien representerer en sterk forbedring sammenlignet med dagens benyttede metoder, samtidig som selskapet har utviklet og bygget opp et system som gjør at informasjonen kan formidles i sanntid til flyselskapenes brukere.

HVA ER DEN ØKONOMISKE NYTTEN ?

Naturlig nok, ingen flyselskaper ønsker utforkjøringer.  Direkte kostnader spenner fra teknisk sjekk og mindre reparasjoner ved moderate utforkjøringer, til alvorlige hendelser med tap av liv og total avskriving av fly. Endring av omdømme er også en kostnad, selv om den ikke er direkte målbar.

Selv om sikkerhet er underliggende drivkraft, er sikker informasjon, altså til enhver tid objektiv informasjon, også svært viktig. Objektiv og oppdatert informasjon medvirker ikke bare til økt sikkerhet, men bidrar også som et viktig støttesystem til flyselskapers beslutningsrutiner. 

 

Våre beregninger viser blant annet at objektiv og oppdatert informasjon om rullebanetilstanden kan, som vårt system legger opp til, i form av varsel i tide og forbedret planlegging, bidra til at hvert fly i snitt vil kunne spare flere tusen liter drivstoff årlig ved tidlig å avverge kritiske situasjoner.

4 GRUNNER TIL Å VELGE OSS

Kongsberg Aeroanuticals systemløsning er fremtidsrettet og markedstilpasset

En smart løsning 

Kjerneteknologien, programvaren som benyttes om bord i fly, er patentert. Utformet slik at kun resultater formidles, og derfor forhindrer uautorisert bruk av flight data som kan misbrukes og ramme flygere. Ingen systemer, og i sær-deleshet programvaren om bord i flyene, er integrert med noen av flyenes kontrollfunksjoner og systemer, og kan heller ikke påvirke disse. 

Skalering 

 

Selskapets system og prosesser har "standard" IKT teknologi som den underliggende plattformen. Virksomheten kan derfor lett skaleres opp i forhold til nettverksøking av fly, og integrere

informasjon fra vår data server mot forskjellige programmer og løsninger som de ulike flyselskap måtte bruke.

Internasjonalt marked

De operative utfordringene ikke bare er knyttet til vinter, men også regnvåte rullebaner. Derfor er dette et problem for store deler av verden. Siden mye av utviklingen frem til nå har skjedd i USA, retter vi oss først mot flyselskaper i den regionen, deretter Europa, og så Asia.

.    

Utviklet i samarbeid luftfarten 

 

Utviklingen av teknologien har skjedd i samarbeid med et amerikansk flyselskap. Med de positive aspekter knyttet til sikkerhet, har vi også hatt en samarbeidsavtale med amerikanske luftfarts-myndigheter, hvor disse har bidratt med kunnskap og ressurser.     

Real time Braking Action is the Holy Grail 

of flight operations and dispatch

Director, Network Operations, United Airlines

Market Map LAVERE.jpg

VÆR MED Å INVESTER I ET SELSKAP MED STORT POTENSIAL

Norsk teknologi, brukerforankret nyvinning, som er internasjonalt rettet

Selskapet har vært finansiert av en gruppe private investorer gjennom den første fasen, som har brakt Kongsberg Aeronautical frem til neste fase, kommersialiseringen.

 

Gjennom den første fasen har Kongsberg Aeronautical også mottatt støtte gjennom det offentlig virkemiddelapparatet.  Det har vært Skattefunn samt tilskudd fra Innovasjon Norge gjennom deres Industriell Forsking og Utviklings ordning (IFU).  Det siste basert på samarbeidet med United Airlines.

For neste fase fordres det styrking av selskapets organisasjon, samt at det juridiske avtalerammeverket knyttet til samarbeidspartnere og kundeforhold må på plass. 

 

Derfor gjennomfører vi en emisjon for dette kapitalbehovet, og vi åpner nå for at nye aksjonærer  kan være med på denne neste fasen, og den videre utviklingen av Kongsberg Aeronautical. 

 

Emisjonen vil snart lanseres, så du kan melde din interesse i kontaktskjema under. Også om det er spørsmål eller ønske om ytterligere informasjon.

MELD DIN INTERESSE

Fyll ut skjema for å registrere din interesse for å investere i Kongsberg Aeronautical

 

About Us

Formed from the idea of using the aircraft itself to improve and better report slippery runway conditon, a long time problem for aviation. Kongsberg Aeronautical has collaborated with a major US airline to develop the needed functionality of an on board program function to achieve such.

Our Solution

An end-to-end information  solution that provides runway conditions  information that is accurate, frequent, and timely.

As a decision support system enabling airlines to ensure safety and enhance their operations through improved contingency planning.

© 2020 Kongsberg Aeronautical Information Services AS .  All rights reserved

Contact Us

Kongsberg Aeronautical Information Services AS 

Grønland 53, N3045 Drammen, Norway