Vår visjon er å bidra til

effektivitet og sørge for

at å reise med fly er trygt

  Dette gjør vi ved å tilby flyselskaper operativ informasjon

 som er nøyaktig, hyppig, og oppdatert

PÅ TROSS AV DAGENS SITUASJON

Sikkerhet og effektivitet er ikke gått ut på dato, men er, - og vil fortsatt være  - viktig for alle flyselskap.

Luftfarten er viktig for verdensøkonomien, som den også vil være når verden igjen skal komme seg økonomisk etter den pågående krisen. Eksperter innen luftfart synes å være enige om at man vil se en gradvis retur av trafikk, som vil nå 2019-nivå mot slutten av 2021 eller begynnelsen av 2022.   

For oss gir dette likevel et godt nok trafikkgrunnlag for virksomheten og vekstplaner neste 3-4 år.   

PILOTER MÅ ALLTID TA HENSYN TIL VÆRET 

Fly som kjører utenfor rullebanen ved avgang og landing, også kalt «runway excursions», representerer den mest frekvente ulykke- og hendelseskategori på verdensbasis, ca. 30 prosent. Værets innvirkning på rullebanen er som regel en fundamental årsaksfaktor ved disse ulykkene.

  

Kjensgjerningen er at selv i dag er nøyaktig informasjon om rullebaners tilstand, friksjon, et gjennomgående problem for luftfarten.  Dette gjelder særskilt ved værendringer, og har derfor stor betydning for sikkerheten ved avgang og landing.  Problemet er ikke kun knyttet vinter, men gjelder også regnvåte rullebaner. 

VI HAR EN ETTERSPURT LØSNING

På basis av at dagens benyttede metoder ikke gir god nok informasjon, har luftfarten vært på søken etter bedre løsninger. Dette er understreket i en rekke flyhavarirapporter. Den amerikanske flyhavarikommisjonen har spesifikt anbefalt å finne løsninger som kan ta i bruk fly for dette.

Kongsberg Aeroanutical har en patentert programvare og utviklet en løsning som benytter flyet selv som måleinstrument til å bestemme rullebanefriksjonen. Teknologien representerer en sterk forbedring sammenlignet med dagens benyttede metoder. Samtidig har selskapet utviklet og bygget opp et system som gjør at informasjonen kan formidles i sanntid til flyselskapenes brukere.

SLIK FUNGERER SYSTEMET

iconfinder_plane.png

Kongsberg Aeronauticals programvare er lastet  ned på et av flyenes datasystemer. Her benytter det flight data   til å utføre beregninger når flyene bremser på rullebanen

iconfinder_satellite_dish.png

Resultatene fra beregninger sendes umiddelbart fra flyet, etter nedbremsing, til Kongsberg Aeronauticals skybaserte dataserver  via flyets kommunikasjonssystem.

iconfinder_cloud_1335673.png

På dataserveren finnes programfunksjoner for kvalitetssikring og  behandling av mottatte data, og som videre bearbeider dette  til informasjon om ulike rullebaners tilstand og bremseevne.

iconfinder_application-user-group_266511

Distribusjonen til flyselskapenes brukere finner sted ved at informasjon integreres med deres operative verktøy. Dette er et samarbeid med leverandører av operative verktøy.

HVA ER DEN ØKONOMISKE NYTTEN ?

Naturlig nok, ingen flyselskaper ønsker utforkjøringer.  Direkte kostnader spenner fra teknisk sjekk og mindre reparasjoner ved moderate utforkjøringer, til alvorlige hendelser med tap av liv og total avskriving av fly. Endring av omdømme er også en kostnad, selv om den ikke er direkte målbar.

Selv om sikkerhet er underliggende drivkraft, er sikker informasjon, altså til enhver tid objektiv informasjon, også svært viktig. Objektiv og oppdatert informasjon medvirker ikke bare til økt sikkerhet, men bidrar også som viktig støtte til flyselskapers beslutningsrutiner. 

 

Våre beregninger viser blant annet at objektiv og oppdatert informasjon om rullebanetilstand kan, som vårt system legger opp til, i form av varsling i tide og forbedret planlegging, bidra til at hvert fly i snitt vil kunne spare flere tusen liter drivstoff årlig ved å avverge kritiske situasjoner.

4 GRUNNER TIL Å VELGE OSS

Kongsberg Aeroanuticals systemløsning er fremtidsrettet og markedstilpasset

En smart løsning 

Kjerneteknologien, programvaren som benyttes om bord i fly, er patentert. Utformet slik at kun resultater formidles, og derfor forhindrer uautorisert bruk av flight data som kan misbrukes og ramme flygere. Ingen systemer, og i sær-deleshet programvaren om bord i flyene, er integrert med noen av flyenes kontrollfunksjoner og systemer, og kan heller ikke påvirke disse. 

Skalering 

 

Selskapets system og prosesser har "standard" IKT teknologi som  underliggende plattform. Virksomheten kan derfor lett skaleres opp i forhold til å øke nettverket av fly, og integrere

informasjon fra vår dataserver opp mot forskjellige programmer og løsninger som ulike flyselskap måtte bruke.

Internasjonalt marked

De operative utfordringene er ikke bare knyttet til vinter, men også regnvåte rullebaner. Derfor er dette et problem for store deler av verden. Siden mye av utviklingen frem til nå har skjedd i USA, retter vi oss først mot flyselskaper i den regionen, deretter Europa, og så Asia.

.    

Utviklet i samarbeid luftfarten 

 

Utviklingen av teknologien har skjedd i samarbeid med et amerikansk flyselskap. Med de positive aspekter knyttet til sikkerhet, har vi også hatt en samarbeidsavtale med amerikanske luftfarts-myndigheter, hvor disse har bidratt med kunnskap og ressurser i utviklingsfasen.     

Real time Braking Action is the Holy Grail 

of flight operations and dispatch

Director, Network Operations, United Airlines

VÆR MED Å INVESTER I ET SELSKAP MED STORT POTENSIAL

Norsk teknologi, brukerforankret nyvinning, internasjonalt rettet

Selskapet har vært finansiert av en gruppe private investorer gjennom den nå første fasen. Dette har brakt Kongsberg Aeronautical frem til neste fase, nemlig kommersialiseringen.

 

Gjennom den første fasen har Kongsberg Aeronautical også mottatt støtte av det offentlige virkemiddelapparatet.  Det har vært Skattefunn, samt tilskudd fra Innovasjon Norge gjennom deres Industriell Forsking og Utviklings ordning (IFU).  Det siste basert på samarbeidet med United Airlines.

For neste fase fordres det en styrking av selskapets organisasjon, samt at det juridiske avtaleramme-verket med blant annet samarbeidspartnere og kundeforhold må på plass. 

 

Derfor gjennomfører vi en emisjon for dette kapitalbehovet. Vi åpner nå for at nye aksjonærer kan være med på denne neste fasen, og den videre utviklingen av Kongsberg Aeronautical. 

 

Emisjonen vil snart lanseres. Du kan melde din interesse i kontaktskjema under, samt                    indikere et uforpliktende beløp.  Ved å registrere deg vil du få ytterligere informasjon.                   

Ta kontakt om du har spørsmål.

Til informasjon.

Denne kampanjen er nå avsluttet

Vi gjennomførte en vellykket kampanje via Dealflow. Kampanjen kan for øvrig sees her:

https://dealflow.no/case/kongsberg-aeronautical-information-services-as/oversikt