top of page
aerial-view-of-an-airplane-on-the-runway.jpg

# innovasjon   # trafikkvekst    # verdidrivere

Daglig leder presenterer her et lite innblikk i selskapets markeder, strategi og vekstmuligheter.
18. januar 2023
I denne 12 minutters videoen beskrives i korte trekk luftfartens utfordringer med hensyn på tilstands-målinger av rullebaner og viktigheten av dette. Videre presenteres Kongsberg Aeronauticals løsninger, samt marked og markedstilnærming og forretningsmodell.

Styret er gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

standard_2560px-Flag_of_Great_Britain__1707_1800_.svg_1_.png

Tegningsblankett inneholder informasjon for de som ønsker å bli aksjonærer.

bottom of page