top of page
ScreenHunter 2954.jpg

Styrefullmakt

til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Styrefullmakt

I selskapets ordinære generalforsamling den 29. juni 2023 fikk styret fullmakt           

til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

 

Dette gir eksterne investorer muligheten til å tegne aksjer i selskapet.

bottom of page