top of page

Selskapets viktigste verdidrivere

APPLICATION KNOW-HOW

  • Selskapet besitter viktig anvendelses-kunnskap på teknologien og systemene som utgjør de funksjonelle områdene.   

  • God domene-kunnskap knyttet til marked og utfordringer luftfarten har.

bottom of page